December 3, 2017

1 תמונות צריכות להיות בסדר הרצוי וממוספרות.

חשוב להתחשב בנושאי התמונות - תמונות מאוחדות בנושא מסויים - משפחה, תחביבים, טיולים, מומלץ לאחד. 

בהתאם לתבניות, כמות התמונות והסרטונים תהיה בכמויות קבועות דוגמת: 30, 50, 80 או 100 קבצי מדיה וכד'.

2 את סרטוני הוידאו יש לכלול בין ה...

.צילום חינה בבית הוא אירוע מרגש ומרשים במקביל לצילום סטילס ניתן להזמין גם צילום וידאו של אירוע חינה על ידי אותו צלם

צילום משפחה בטבע הוא אחד התחומים האהובים אליי היות ומאפשר לגשת לצילומים ובעיקר לבימוי עם יצירתיות מקסימלית.